Gestoria - Aholkularitza

Administrazio Publikoarekin mota guztietako gestio-administratiboak egiten ditugu:

KOL Zk. 317

GESTORIA ADMINISTRATIBOA

Gestore pertsonala aditua da bai gestio pertsonalean bai enpresa txiki eta ertainetan ere. Legalki ahaldundua dago mota guztietako tramiteak administrazio publikoen edozein organoetan eskatu, sustatu eta kudeatzeko.

Trafiko-gestioak

 • Matrikulazioak
 • Transferentziak
 • Birmatrikulazioak
 • Kopiak
 • Informeak

Garraio-gestioak

 • Ibilgailu industrialentzako garraio-txartela: zerbitzu publikoa eta pribatua.
 • Txartelen bisatua.
 • Erkidegoko lizentziak
 • Baimen bereziak

Industria

 • IAT ikuskatzeak
 • Berritzeak

AHOLKULARITZA

Zerga-, lan- eta kontabilitate-izapide guztien aholkularitza eta kudeaketa.

Zerga-zerbitzuak

 • Zerga-aholkularitza oro har.
 • Altak, bajak eta aldaketak Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan.
 • Altak, bajak eta aldaketak zentsu- aitorpenean.
 • Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aurkezpena.
 • Langileen, profesionalen eta alokairuaren atxikipenen aurkezpena.
 • Sozietateen gaineko Zerga.
 • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga.
 • Higiezinen alokairuaren kontratuak.
 • Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga.
 • Notario-gestioak.

Lan-zerbitzuak

 • Altak, bajak eta aldaketak Autonomoen Erregimen Orokorrean.
 • GSIN-ean enpresen edo autonomoen alta.
 • Lan-kontratuak egitea.
 • Langileen altak eta bajak egitea.
 • Nomina eta Gizarte Aseguruak egitea.
 • Lan-araudiarekin erlazionatutako guztian aholkularitza oro har.

Kontabilitate-zerbitzuak

 • Kontabilitate aholkularitza.
 • Kontabilitatearen mekanizazioa eta Egunkariak, Nagusiaren laburpena, Balantzeak eta Ustiapen-kontuak hiru hilez behin egitea.
 • Liburuen eta Gordailuen legalizazioa.
 • Urteko Kontuen eta Memorien aurkezpena Merkataritza Erregistroan.